Wednesday, October 19, 2011

શું? વાત કહું
જટાયુ ની જેમ લડ્યો હતો ,
એક આંખ ના જગ ખાતર,
સીતા એ જ્યાં દોષી ઠેરાવ્યો:
ત્યાં ગોડસે ની શું? વાત કહું .


અભિમન્યુ ની જેમ લડ્યો હતો ,
એક માત્ર માનવ ધર્મ ખાતર ,
કૃષ્ણ એ જ્યાં દોષી ઠેરાવ્યો ;
ત્યાં કૌરવ ની શું ? વાત કહું .

ગાંધી ની જેમ લડ્યો હતો ,
એક માત્ર સત્ય -અહિંસા ખાતર ,
નેહરુ એ જ્યાં દોષી ઠેરાવ્યો;
ત્યાં ગોડસે ની શું વાત કહું ।


દીપક ની જેમ લડ્યો હતો ,
એક માત્ર રોશની ખાતર ,
પોતાના તળે જ દોષી ઠેરાવ્યો ;
ત્યાં અંધકાર ની શું ? વાત કહું .


No comments: